Åtta

Åttan används alltid då man klättrar i berg och ska säkra sig i ett replag. Ett replag kan bestå av två personer. En leder klättringen och en säkrar. Då man fäster repet i selen använder man åttan, troligen för att den är extremt säker, lätt att slå och dessutom lätt att lossa.

Även om åttan utsatts för hård belastning och repet är fuktigt, kan man med lätthet lossa knopen.

Åtta

Home