CarricksBend

Denna knop är en av många knopar som har ett flertal namn. Jag väljer att endast använda namnet Carricks Bend.

Den används med fördel då man önskar skarva två tampar eller skarva en wire från en bogserbåt med en tamp från en bogserad båt. Trots att dimensionerna mellan tampar och wajrar kan skilja sig åt, låser knopen mycket effektivt.

Carricks bend har allt som krävs av en bra knop. Det som kännetecknar en bra knop är dels att den håller för hård belastning, dels att den är lätt att lossa, även om den utsätts för hård belastning. Carricks Bend är extremt hållbar och lätt att lossa. Att symetrin i knopen är vacker, höjer dess estetiska värde.

Carricks Bend

Home