Contrictorstek

Constrictorsteken är en knop som inte är lätt att lossa. Därför används den vid tillfällen då detta är önskvärt. Ett exempel är då man ska skarva två föremål med varandra (till exempel två trädgrenar). Här kan man använda Contrictorsteken på två punkter en bit ifrån varandra, för att det skarvade ska sitta tätt och stadigt ihop.

Constrictorsteken påminner om ett dubbelt halvslag med den skillnaden att constrictorsteken låser repet på tre ställen, istället för på en punkt.

Constrictorstek

Home