Grimskaftsknop

Förr har troligen grimskaftsknopen använts då man snabbt ville knyta fast ett rep i hästens grimma. Då man lärt sig att slå den, går det mycket snabbt att både slå knopen och lossa den. Man lossar en grimskaftsknop med en hand. Jag vill dock inte rekomendera grimskaftsknopen om man vill ha stor säkerhet, till exempel om man knyter in sig i ett replag eller om båten ska vara förtöjd över natten.

Alla som åkt buss med Stockholms lokaltrafik med barnvagn, vet hur svårt det är att få barnvagnen att stå kvar på barnvagnplatsen då bussen svänger åt vänster. Ibland finns en anordning för att fästa bussen i barnvagnen (tvärtom ska det nog vara). Då denna fästanordning saknats, har jag använt ett rep och slagit en grimskaftsknop runt ledstången vid barnvagnsplatsen. Då man ska kliva av är det bara att dra i den lösa tampen och barnvagnen är loss.

Grimskaftsknop

Home