Kulan

Knopar som får formen av en kula finns i flera versioner med olika ursprung. En variant är den kinesiska badrocksknopen. Troligen har denna knop många andra namn och användningsområden, främst som dekoration. Ett användningsområde är som detalj i en ledstång gjord av rep, i en trappa eller till lejdaren på en båt.
Att slå denna knop kräver lite uthållighet och noggrannhet. Man håller repet med en hand samtidigt som man leder den fria repänden varv efter varv enligt den princip som visas i min grönsvarta logotyp, överst på sidan. Slutligen gör man en knut på en av ändarna och låter den omslutas av hela knopen, som så att säga viks ihop runt knuten. Detta arbete kräver mycket tålamod eftersom man är tvungen att spänna repet varv efter varv under denna process.
Kulan

Home