Skotstek

Skotstek används för att skarva två tampar även då dessa har olika dimension. Denna knop används troligen oftare är Carricks Bend, av båtfolket i Sverige.
Till höger finns en variant på skotsteken. Den är säkrare eftersom den låser sig själv på två punkter istället för en.

Skotstek

Home