Stoppknop

En stoppknop använder man då man först vill slå knopen och därefter önskar spänna tampen eller repet. Man slår stoppknopen runt sig själv, "om egen part" som det heter. Det förträffliga med en stoppknop är att man, då man håller i själva knopen, kan spänna tampen. Men drar man i tampen (repet), låser den sig själv.

Stoppknopen är nära släkt med kamelsteken. En av få skillnader är att kamelsteken slås runt en påle eller stock.

Ett exempel på lämpligt användningsområde är då man har en kanot på biltaket och ska spänna fast framdelen av kanoten med ett rep till fronten på bilen. Här slår man knopen och därefter spänner man repet, samtidigt som man håller i knopen.

Ett annat exempel är om man ska spänna tältlinor men saknar kompletta tälsnören. Spänn valfria snören med hjälp av stoppknopar.

Stoppknop

Home