Tillbaka till Musik

YAMAHA QY10

Tillbaka till Musik


Yamaha QY10 sequenser

Vad är det där?

QY10:an väcker en viss diskret nyfikenhet från de närmaste medpassagerarna på bussen, då man tar fram den och tar på hörlurarna för att börja komponera: "Är det ett dataspel eller..."

En gång såg jag ett TV program där musikartisten Björk gick på stranden med hörlurar på huvudet. I händerna höll hon något som hon oupphörligen tryckte på. Min första tanke var: "Spelar hon dataspel eller..."
Naturligtvis skapade Björk musik. Det gjorde hon med en Yamaha QY22, en "storebror" till QY10:an.

QY10:an är lika stor som ett videoband. I QY10 finns en liten numerisk display (ett litet fönster) med maximalt c:a 16 siffror och/eller bostäver där man får information om det man för tillfället arbetar med. Ovansidan är fullmatad med 46 små knappar, som man kan trycka på, samt en display. För den oinvigde bildar alla knapparna ett kaotiskt mönster, men för den som är initierad finns en struktur i uppbyggnaden. Många av knapparna har dessutom dubbla funktioner, det vill säga utför olika uppgifter, beroende på i vilket editeringsläge man befinner sig.

Ett miniatyrkeyboard (en oktav pianotangenter) finns på den nedersta högra delen. Längst ner till vänster finns knappar som är identiska med kassetbandspelarens: Play, Rec, Forward och Rewind. Övriga knappar presenterar jag inte närmare här.

En sequenser med åtta spår

Qy10 har åtta spår. Fyra av dessa skapar man för att kompa de övriga spåren. Kraftigt förenklat kan man säga att man på:

Spår 5-7 används alltså för att kompa spår 1-4. Kompet spelar initialt i grundtonarten C. Man editerar takt för takt, vilka tonarter sequensern ska spela i. QY10 transponerar kompet till rätt tonart och rätt toner för den tonarten. Då man själv ska skapa ett Komp från grunden, spelas kompet in i C-dur, men QY10 ändrar sen relevanta toner så att samma komp användas till moll-ackord eller dim-ackord eller... Den klarar av av spela c:a 20 ackordstyper i vafri tonart. Alla dessa bygger QY10 upp av det ackord man skapade från början.

Numerisk Display i QY10:
I QY10 ges informationen i form av numeriska värden på displayens textrad. Den samtidiga information jag får är följande:

Editering

Man ges många editeringsmöjligheter i sequencern, trots det lilla formatet. Men det är en liten display så det kan ta tid och man kan behöva tänka till innan man gör något. I datorn kan man ångra något man gör men inte här...

Jag har ofta, då jag editerat i QY10:ans sequenser, blivit överaskad av att den verkar veta vad jag vill göra i nästa steg. Om jag trycker Menu -> Edit -> Jobb -> så står den där och väntar vid kommandot "Copy" eller kanske "Insert" och jag småler och undrar: - Hur visste du att det är just det jag vill göra, av alla tio editeringsalternativ?

Musik kan skapas var som helst. Även i havet i norra Finland på sommaren.

Min minimala inspelningsstudio - QY10 och hörlurar som spelar upp ljudet från QY10, samtidigt som jag sjunger texten som ligger till höger. Det spelas in i mikrofonen på en Creative mp3-spelare, som på bilden står framför QY10 och tar upp ljudet från hörlurarna och från sången.

Här finns en mp3-fil (0.4 MB) som ett exempel på ljudkvaliten som inte är den bästa men trots allt kan fungera som en minnesanteckning, tills man kommer hem och spelar in låten "på riktigt".

Home