Tillbaka till Program som finns i Psion 3C

PSION, MER DETALJER

Tillbaka till Program som finns i Psion 3C


Psion Series 3C. 
Klicka för att se en stor bild

Innehållsförteckning

System (Desktop)
Data (Databasprogram)
Agenda (Kalender)
Word (Ordbehandlare)
Sheet (Kalkylprogram)
Files (Filhanterare liknande Norton Commander)
Jotter (Notepad)
Calc (Kalkylator)
Time (Alarmfunktion)
Ljudinspelaren
OPL programmering
S3aEmul (Psion Emulator för PC)
FirePic (öppnar/sparar bilder även i Gif-format)

System

Ikonen för System i Psion 3C I de "rullgardinsmenyer" som finns i System kan man utföra mycket. Rubrikerna på menyerna ger en fingervisning om vad de används till.

Bild av System-menyn

 • File
  • Från denna rullgardinsmeny kan man skapa, skrivskydda, döpa om och ta bort filer.
 • Disk
  • Under Disk finns kommandon för att skapa och ta bort kataloger.
 • Apps
  • Menyn Apps används för att lägga upp nya ikoner till program eller spel, som man installerar i Psion.
 • Info
  • Under Info får man information om batterikapacitet, hur mycket av minnet de enskilda filer som är aktiva tar.
 • Control
  • I menyn Control ställer man in ljudet för Alarm och tangenttryckningar, väljer skrivarinställningar, inställningar för att slå telefonnummer, tal och valutaformat med mera.
 • Special
  • Special-menyn används bland annat för att välja hur Psion ska kommunicera med en PC, via kabel eller infraröd sensor. Är man i närheten av en skrivare med en IR-port (infraröd port) är det bara att skriva ut direkt!

Tillbaka till System, på sidan Psion Program
Innehållsförteckning

Data (Databasprogram)

Ikonen för Data i Psion 3C Om du har någon form av databas i din dator och vill överföra databasen till din Psion 3C, är principen liknande den jag beskriver här. Du kan använda ett program som heter txt2dbf.zip (40kB).
Det som skiljer är vilka tecken som används för att skilja fälten i en post. Jag har valt att använda kommatecken "," men man kan lika gärna använda semikolon eller "fnuttar" om man vill. I detta exempel utgår jag från det adressregister jag skapat i Word (se länken Nyheter, 99-04-24).

Följande ska utföras på din dator. Efter att du konverterat din databas till en fil (med extensionen dbf) kopierar du med hjälp av PsiWin denna fil till Psions katalog DAT.

Rubrikerna (labels)

Dessa kopieras (klipps ut) från originalet av din databas och klistras in eller skapas på nytt, i Notepad på din PC. Så här ser rubrikerna ut i mitt fall.

		Fornamn:
		Efternamn:
		Email:
		Adress:
		Postnummer:
		Ort:
		Hem tel:
		Arb tel:

	

Efter sista fältet (Arb tel) ska radmatning ske (Enter en gång).
Spara denna textfil i Notepad, som AdrRubr.lab (ValfrittNamn.lab).

Databasen

Läs igenom följande och använd dig av det som är relevant i ditt fall. Nedanstående beskrivning gäller mitt adressregister, som är skapat i Word. I mitt adressregister finns all information i en tabell med åtta kolumner och valfritt antal rader.

 • Skapa en kopia av originalet AdrKälla.doc (ValrittNamn.doc)
 • Öppna kopian i Word
 • Ersätt (i Redigera-menyn) alla kommatecken "," med ett mellanslag
 • Ersätt (i Redigera-menyn) alla å ä ö Å Ä Ö med relevanta a a o A A O
 • Rubrikerna ska tas bort (klippas ut)

Fortsätt med ändringar enligt nedanstående, för att kunna spara en kopia av filen, som en kommatecken-avgränsad oformaterad textfil i Word.

När du omvandlar tabell till text anger du om kommatecken, tabbtecken, stycketecken eller andra tecken ska användas som avgränsningstecken i texten.

 1. Markera tabellen (de rader och kolumner) som ska omvandlas till stycken
 2. Klicka på Omvandla tabell till textTabell-menyn
 3. Under Avgränsa text med, klickar du på alternativet för det tecken du vill använda i stället för kolumngränser. Raderna avgränsas med stycketecken
 4. Kontrollera att den avgränsade textfilen har samma typ av data i alla fält och samma fält i alla rader
 5. Klicka på Spara somArkiv-menyn
 6. I rutan Filnamn skriver du in ett nytt filnamn, till exempel Adr.txt (ValfritNamn.txt)
 7. I listan Filformat klickar du på Endast text med radbrytningar och därefter på Spara
 • Kopiera rubrikfilen (ValfrittNamn.lab) och databasfilen (ValfrittNamn.txt) till den katalog som innehåller Text2dbf.exe
 • Skapa med Notepad en textfil som endast innhåller följande rad,
  Text2dbf -LValfrittNamn.lab -OValfrittNamn.dbf ValfrittNamn.txt
  	
 • Döp filen till konv.bat. Spara filen i den katalog som innehåller Text2dbf.exe.
 • Kör konv.bat (dubbeklicka på den i Utforskaren eller Filhanteraren). Konverteringen utförs
 • Kopiera den nu skapade filen ValfrittNamn.dbf med hjälp av PsiWin till Psions Dat-katalog
Bild av en lista databasen Bild av en post i databasen

Tillbaka till Data, på sidan Psion Program
Tillbaka till Text2Dbf.exe, på sidan Shareware
Innehållsförteckning

Agenda (Kalender)

Ikonen för kalendern i Psion 3C Inget är skrivet ännu...

Tillbaka till Agenda, på sidan Psion Program
Innehållsförteckning

Word (Ordbehandlare)

Ikonen för Ordbehandlingsprogrammet i Psion 3C I Word finns motsvarigheten till Normal.dot i Microsoft Word. I Psion 3C heter denna fil Default.wrt. Den används varje gång man skapar ett nytt dokument i Word och innehåller information om typsnitt, storlek på text, avstånd mellan stycken och rubriker samt mycket mer. I denna mall finns också information om hur rubriker ska vara formatterade avseende typsnitt, storlek och avstånd till underliggande textstycke.

I Word kan man själv bestämma hur denna mall ska se ut. Man skapar ett nytt dokument och ändrar det man vill, via menyerna Format, Styles och Special. Därefter väljer man att spara informationen via menyn File, Save as Template. Om denna mall ska ersätta Default.wrt ger man den detta namn.

Ett dokument är vanligtvis uppdelat i stycken. Texten i dessa stycken kan kallas BT (bodytext). Det är vanligt att välja stycketypen BT för den vanliga texten i ett dokument. Då man vill ha en rubrik kan man dessutom välja vilken typ av rubrik man vill ha.

 • Rubrik 1, är den största typen av rubrik och kallas HA (Heading A)
 • Rubrik 2, är den andra typen av rubrik och kallas HB (Heading B)
 • Rubrik 3, är den tredje typen av rubrik och kallas HC (Heading C)
Efter att ha skrivit ett dokument färdigt kan man välja bland olika stycketyper och rubriktyper. För att få en mening formatterad som en rubrik, till exempel HA, ställer man markören någonstans i meningen och trycker på menyknappen Styles, Style housekeeping. I den meny som nu dyker upp väljer man Apply. Med Tab kan man se de stilar som är definierade. Välj HA och tryck Enter. Nu har du fått en rubrik.
På Psions skärm visas dock inte exakt hur texten kommer att se ut på en pappersutskrift. Om du vill få en bild av hur dokumentet kommer att se ut ska du gå till menyn Special, Print preview. Här visas den layout som dokumentet får efter konvertering till en PC eller vid utskrift.

Det finns mycket mer att säga om detta och om annat som Word i Psion3C kan göra, men det får jag ta en annan gång.


Tillbaka till Word, på sidan Psion Program
Innehållsförteckning

Sheet (Kalkylprogram)

Ikonen för kalkylprogrammet i Psion 3C

Om du skriver fel, i en cell och inte vill skriva om hela formeln eller texten, utan bara delar av den, kan du göra så här: Ställ dig med hjälp av piltangenterna på den cell som ska ändras och tryck på Enter-tangenten. Nu kan du med hjälp av piltangenterna gå till den del i formeln eller texten, som du vill ändra. Tryck Enter och ändringen är utförd.
I Microsoft Excel på en PC kan man också editera i en cell, utan att använda musen. Då använder man tangenten F2 för att sen med hjälp av piltangenterna gå till den del i formeln eller texten, som ska ändras.

En annan användbar funktion i Sheet är att låsa valfritt antal rader högst upp, alternativt valfritt antal kolumner till vänster på skärmen. Man kan samtidigt kombinera valfritt antal rader och kolumner som är låsta.
Ett sammanhang då det är bra att låsa översta raden är då det finns rubriker över varje kolumn och att det under dessa rubriker finns ett stort antal rader med information.
Om informationen i kolumnen längst till vänster är en viktig referens då man söker information i övriga kolumner ser man till att låsa även denna kolumn.

Bild av Sheet, i Psion 3C

Detta gör man genom att först placera markören i den cell som är närmast till höger/nedanför de kolumner och rader man vill låsa. Nu väljer man kommandot Titles on, i menyn View.


Tillbaka till Sheet, på sidan Psion Program
Innehållsförteckning

Files (Filhanterare liknande Norton Commander)

Ikonen för filhanteraren i Psion 3C Inget här ännu

Tillbaka till Files, på sidan Psion Program
Innehållsförteckning

Jotter (Notepad)

Ikonen för Inget här ännu

Tillbaka till Jotter, på sidan Psion Program
Innehållsförteckning

Calc (Kalkylator)

Ikonen för kalkylatorn i Psion 3C Inget här ännu...

Tillbaka till Calc, på sidan Psion Program
Innehållsförteckning

Time (Alarmfunktion)

Ikonen för alarmfunktionen i Psion 3C Inget här ännu

Tillbaka till Time, på sidan Psion Program
Innehållsförteckning

Ljudinspelaren

Ikonen för ljudinspelaren i Psion 3C Inget här ännu

Tillbaka till Ljudinspelaren, på sidan Psion Program
Innehållsförteckning

S3aEmul (Psion Emulator för PC)

Psion 3C emulator, ett freewareprogram till din PC Emulatorn är ursprungligen skapad som en utvecklingsmiljö för programutvecklare. För att emulatorn ska fungera på din PC måste datorn startas om i Dos-läge. Det innebär att du inte kan köra emulatorn parallellt med andra program.
Det går inte att köra emulatorn i ett dosfönster, i Windows!

Psion 3a emulatorn kräver att det finns en enhetsbokstav M:\ på din PC. En sån skapas med dos-kommandot subst. Här är ett exempel från den psion.bat fil som jag använder för att starta emulatorn:

 
	subst m: c:\program\psion
	subst a: c:\temp
	subst b: c:\temp
	s3aemul.exe
	subst m: /d
	subst a: /d
	subst b: /d
	
Om du vill kan du använda min psion.bat. Den förutsätter att du skapar en katalog
C:\Program\Psion och i denna katalog lägger in de filer som finns i Psionemulatorn som heter s3aemul.zip. Dessutom ska du lägga in psion.bat i denna katalog. Då du startat datorn i Dos-läge tar du dig med dos-kommandon till katalogen
C:\Program\Psion innan du skriver psion.bat, vid dos-prompten.

Det finns ytterligare några saker du bör veta. En sak är vilka tangenter på PC:n tangentbord som motsvarar Psions tangenter. En annan är hur man avslutar Psion 3c emulatorn (Ctrl-Alt-Esc). Detta kan du läsa om i textfilen readme.txt som finns i s3aemul.zip.


Tillbaka till Psion 3a emulatorn, på sidan Shareware
Innehållsförteckning

FirePic (öppnar/sparar bilder även i Gif-format)

Ikonen för FirePic, ett sharewareprogram till Psion 3C För att få flera skärmdumpar från Psion till en webbsida börjar jag med att starta programmet Cop'ecran. Då kan jag göra flera skärmdumpar efter varandra, utan att de tidigare skrivs över. Därefter startar jag det program jag vill göra en skärmdump av och trycker Control-Shift-Psion-S. Jag fortsätter på samma sätt med flera bilder tills jag är nöjd.

 

 • I File (Filhanteraren) flyttar jag bilderna från Internal:\01.pic, 02.pic och så vidare, till katalogen Internal\PIC\.
 • Jag startar FirePic och väljer att öppna första bilden med Psion-L.
 • Med Psion-S sparar jag bilden i Gif-format.
 • Kommunikationen mellan Psion och PC startas med Psion-L.
 • I Utforskaren på datorn (se bild) kopierar jag 01.gif från Psion 3C till rätt katalog på PC:n.
 • Nu kan jag lägga in bilden på lämplig websida för att sen FTP:a över websidan och Gif-bilden till min hemsida på internet.

Tillbaka till FirePic, på sidan Shareware
Innehållsförteckning

Top of page
Psion Program
Shareware
Home