Tillbaka till sidan HTML-editering

Sida uppbyggd med två spalter

Sidan är skapad med en tre kolumners tabell

Tillbaka till sidan HTML-editering

En sida med två textspalter
Tre kolumner i tabell bestående av endast en rad

Första spalten
Jag börjar min förklarande text här. Detta är alltså det första stycket i den första spalten, som är skapad enligt denna princip.

Andra stycket förklarar att sidan är uppbygd av en tabell som innehåller en rad men tre kolumner.

Tabelluppbyggnad
Tredje stycket kommer här. Detta är alltså den tredje kolumnen i tabellen. Den mittersta kolumnen är endast till för att skilja de två textspalterna åt.
Koden
Detta är alltså den tredje kolumnen i tabellen. Den mittersta kolumnen är endast till för att skilja de två textspalterna åt.

Femte stycket innehåller den kod som skrivs för att åstadkomma detta.
Jag initierar den första kolumnen med:
<TD valign="top" width="50%">
den andra kolumnen innehåller:
<TD width="3%"> </TD>
och slutligen den tredje kolumnen initieras med:
<TD valign="top" width="50%">


Home      ...is where my heart is :-)