Tillbaka till Välkommen till Max Backstrom...

HTML-editering

Tillbaka till Välkommen till Max Backstrom...

En enkel manual skriven av Max Backström med början 1998. Du kan ladda hem manualen i Word-format! (högerklicka, Save Link as..)
Passa samtidigt på att ladda hem WebTemplate_OK.zip som jag skapat. Det är en hel webstruktur som du kan ladda hem gratis och skapa en egen personlig hemsida med. Samtidigt rekommenderar jag att du tittar på WebaDok. Det är också en hel webbstruktur, enligt samma princip men med en annan gemensam layout på alla sidors sidhuvud. Den passar bättre där man ska dokumentera något och det ska framgå vem som dokumenterat och uppdaterat en sida och man vill veta när det gjordes. Med dessa två varianter på webbsidesstrukturer kan du själv på ett enkelt sätt skapa en personlig hemsida. Allt som behövs är Anteckningar i Windows (Notepad.exe) och ett enkelt bildredigeringsprogram, till exempel irfanview som också är gratis.


1Dokumentstruktur
1.1Vanlig sida
1.2Sida med Frames
2Styckestruktur
2.1Rubriktext
2.2Vanlig text
2.3Lista
2.4Tabeller
2.5Horisontell linje, Understrykning, BLOCKQUOTE, PRE, KBD, VAR
3Elementstruktur
3.1Text
3.2Bild
3.3Länkar
3.3.1Från text till dokument
3.3.2Destinationslänkar (från text till destination i dokument)
3.3.3Från bild till ...

1 Dokumentstruktur

1.1 Vanlig sida

Grundstruktur för enkel HTML-sida
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>namn på sidan</TITLE>
</HEAD>
<BODY BGCOLOR="#FFFFFF" BACKGROUND="*.GIF" TEXT=" " LINK=" " VLINK=" ">

Här skriver du din text

</BODY>
</HTML>

1.2 Sida med Frames

Denna sida (t.ex. index.htm) är grundstommen som talar om hur skärmen ska ytnyttjas.
Den egentliga texten finns (i detta exempel) i left.htm och start.htm

Med två Frames
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>index</TITLE>
</HEAD>

<FRAMESET COLS="20%,80%">
<FRAME SRC="left.htm" NAME="left"> <NORESIZE> <SCROLLING="NO">
<FRAME SRC="start.htm" NAME="right">

</FRAMESET>
</HTML>


Alternativ konstruktion:

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>index</TITLE>
</HEAD>

<FRAMESET COLS="240,*">   (240 = antal pixels, * = resten av ramen)
<FRAME SRC="left.htm" NAME="left" NORESIZE SCROLLING="NO">
<FRAME SRC="start.htm" NAME="right">

<NOFRAMES>
Text för den som inte kan se ramar i sin Browser
</NOFRAMES>

</FRAMESET>
</HTML>

Innehållsförteckning


2 Styckestruktur

2.1 Rubrik text

<H1> </H1> Rubrik

2.2 Vanlig text

<BR> Radbrytning
<P> Nytt stycke

2.3 Lista

Onumrerad listaNumrerad lista
(Unordered List)(Ordered List)
<ul><ol>
<li></li> <li></li>
<li></li> <li></li>
</ul></ol>

2.4 Tabeller

<TABLE WIDTH="100%" BORDER="5">
<TR>
<TH> Rubrik 1 </TH> <TH> Rubrik 2 </TH>
</TR>
<TR>
<TD> Data 1 </TD> <TD> Data 2 </TD>
</TR>
</TABLE>

Sida uppbyggd med två spalter Länk till sida som använder en tabell för att skapa två spalter.

2.5 Horisontell linje, Understrykning, BLOCKQUOTE, PRE, KBD, VAR

<HR> Horisontell linje
<U>              </U> Understrykning
<BLOCKQUOTE>   </BLOCKQUOTE> Ger styckeindrag
<PRE>         </PRE> Text lämnas obearbetad av HTML dock ej <HTML-element>
<KBD>        </KBD> Keyboard
<VAR>        </VAR> Variabelnamn

Innehållsförteckning


3 Elementstruktur

3.1 Text

Bold Italics Tele Type Emphasis Programkod
<B> </B> <i> </i> <TT> </TT> <EM> </EM> <CODE> </CODE>

<DIV ALIGN="CENTER"> Centrerad text </DIV>
<FONT FACE="ARIAL"> Typsnitt Arial </FONT>
<FONT SIZE="+3"> Fontstorlekar ="1-7" </FONT>
<FONT COLOR="#FFFFOO"> TextFärg </FONT>

3.2 Bild

Detta är den enklaste formen:
<IMG SRC="IMAGE/kula.GIF">

Några attribut som kan användas med IMG:
<IMG HEIGHT=" " Antal % av skärm eller antal pixels
     WIDTH=" " Antal % av skärm eller antal pixels
     ALIGN=" " TOP / MIDDLE / BOTTOM / LEFT / RIGHT
     HSPACE=" " Horisontellt antal pixels från text
     VSPACE=" " Vertikalt antal pixels från text
     SRC="IMAGE/kula.GIF" ALT="Förklaring för dig som använder Browser utan att se bilder">

3.3 Länkar

<A HREF="http://www.**.**/">länk</A>
3.3.1 Från text till dokument
<A HREF="http://www.**.**/index.htm">länk</A>
<A HREF="file://www.**.**/info.htm">Information i ämnet</A>

Länk i Frame som ska öppnas i en annan Frame:
<A HREF="file://www.**.**/info.htm" TARGET="_right">Information i ämnet</A>
<A HREF="file://www.**.**/info.htm" TARGET="_self">Information i ämnet</A>
<A HREF="file://www.**.**/info.htm" TARGET="_top">Information i ämnet</A>
<A HREF="file://www.**.**/info.htm" TARGET="_blank">Information i ämnet</A>

3.3.2 Destinationslänkar (från text till destination i dokument)
Det man länkar till, har följande syntax:
<A NAME="innehåll">Innehållsförteckning</A>

Länka till del i samma dokument:
<A HREF="#innehåll">Tillbaka till innehållsförteckningen</A>

eller till del i annat dokument:
<A HREF="http://www.**.**/index.htm#info">Information i ämnet</A>

3.3.3 Från bild till ...
Länk i bild:
<A HREF="http://www.weather.com"><IMG SRC="image/sunset.GIF">Väder</A>

Innehållsförteckning


Home      ...is where my heart is :-)