Tillbaka till Psion 3C, andra sidan

PSION PROGRAM

Tillbaka till Psion 3C, andra sidan


Psion Series 3C. 
Klicka för att se en stor bild

Detta ingår i Psion 3C

System (Desktop)
Data (Databasprogram)
Agenda (Kalender)
Word (Ordbehandlare)
Sheet (Kalkylprogram)
Files (Filhanterare liknande Norton Commander)
Jotter (Notepad)
Calc (Kalkylator)
Time (Alarmfunktion)
Ljudinspelaren
OPL programmering

Jag köpte min Psion 3C i juni 1999 och hittar ständigt nya finesser i denna lilla handdator. En av de få nackdelarna är att tangentbordet inte är det bästa att skriva på. Det kommer lätt en bokstav för mycket eller litet då man försöker skriva lika snabbt som på tangentbordet på en PC.

Här följer en kort presentation av de olika program som ingår i Psion 3C.


System

Ikonen för System i Psion 3C Detta motsvarar Programhanteraren i Windows 3.1 eller Desktop i Windows 95/98. Här finns ikoner för att starta de olika applikationerna. Man kan dessutom lägga upp nya ikoner, då man installerat andra program än de som finns i Psion 3C från början.
Fler detaljer i denna länk.

Bild av System, i Psion 3C


Innehållsförteckning

Data (Databasprogram)

Ikonen för Data i Psion 3C Här kan man skapa nya egna databaser eller importera redan existerande databaser, från en annan dator. Jag har skapat en databas i tabellform i Word, på min PC. Denna databas konverterade jag till Psions Data-format. Till detta används ett program som heter Text2Dbf.exe på datorn. Hur man gör för att konvertera en databas från en annan dator till Psions Data-format kan du läsa om i denna länk.

Bild från Data, i Psion 3C Bild från Data, i Psion 3C


Innehållsförteckning

Agenda (Kalender)

Ikonen för kalendern i Psion 3C Agenda är en kalender med många funktioner. Man kan se en dag i taget, veckoöversikt eller fyra veckor samtidigt. Vilken signal man vill använda för att påminna om ett möte är valfritt. Man kan välja mellan de inbyggda signalerna eller skapa ett eget ljud, till exempel i ljudinspelaren. Om man letar efter någon speciell information kan man i sökfunktionen söka efter det ord man skriver in.
Agenda går även att synkronisera med Microsoft Outlook.

Bild av Agenda, i Psion 3C Bild av Agenda, i Psion 3C


Innehållsförteckning

Word (Ordbehandlare)

Ikonen för Ordbehandlingsprogrammet i Psion 3C Det är lätt att använda Word för att skapa, skriva och läsa dokument. Då man vill formattera hela stycken eller en mindre del av texten och skapa rubriker med ett visst typsnitt och storlek krävs det lite mer.
I Word kan man göra mycket, men det kan ta en stund att lära sig hur man ska göra det. Jag, som är van vid tangentbordskommandon i Microsoft Word, måste här lära mig att använda andra tangenter för att nå de kommandon jag vill.
Några detaljer kan du läsa om i denna länk.
Det är lätt att kopiera/konvertera Word-dokument mellan Psion 3C och en annan dator.

Innehållsförteckning

Sheet (Kalkylprogram)

Ikonen för kalkylprogrammet i Psion 3C Sheet är ett kalkylprogram som har de funktioner man kan förvänta sig av ett kalkylprogram, som är mycket mindre minneskrävande än Excel. Det går att lägga till rader och kolumner under pågående arbete i ett dokument och man kan låsa en rad eller kolumn för att lättare referera till en viss rubrik, då man söker i en stor datamängd.
Några detaljer kan du läsa om i denna länk.
Det är lätt att kopiera/konvertera Excel-dokument mellan Psion 3C och en annan dator.

Innehållsförteckning

Files (Filhanterare liknande Norton Commander)

Ikonen för filhanteraren i Psion 3C Den som har använt Norton Commander eller menyerna i Windows Filhanterare, klarar lätt av att använda Files. Tryck på Menu-knappen så ser du en menyrad med alla kommandon. Man kan skrivskydda och lösenordsskydda filer.

Bild av Files, i Psion 3C Files, filsökningsfuntion


Innehållsförteckning

Jotter (Notepad)

Ikonen för Jotter är ett slags anteckningsblock som har en rad finesser inbyggda. Man kan se översta raden på varje sida i anteckningsblocket som en slags rubrik, i det läge som kallas List. På så sätt får man en överblick över innehållet på alla sidor i ett anteckningsblock. Här är ett påhittat exempel som illustrerar principen för detta:

Sammanställning av anteckningar från flera sidor Anteckningar på en av dessa sidor

Man kan skapa flera anteckningsblock, så att information gällande olika ändamål, sparas åtskilt från varandra.


Innehållsförteckning

Calc (Kalkylator)

Ikonen för kalkylatorn i Psion 3C En kalkylator med de vanliga möjligheterna samt lite mer för den avancerade.

Innehållsförteckning

Time (Alarmfunktion)

Ikonen för alarmfunktionen i Psion 3C Man kan ställa in sex alarm. Varje larm kan ge signal vid ett tillfälle eller vid återkommande tillfällen, till exempel samma tid varje arbetsdag. Man kan välja vilken larmsignal som ska användas, ett av de inbyggda ljuden eller ett ljud man spelat in själv med ljudinspelaren.

Innehållsförteckning

Ljudinspelaren

Ikonen för ljudinspelaren i Psion 3C Här kan man med hjälp av den inbyggda mikrofonen spela in kortare meddelanden (eller längre om så önskas). Man kan dessutom konvertera Wave-filer från en PC till det format som Psion 3C använder (Wve), med ett litet tilläggsprogram som följer med PsiWin. Som alltid, i samband med ljudfiler, tar de plats. I en Psion, med 1 Mb minne, får man inte plats med så många eller långa inspelningar...

Innehållsförteckning

OPL programmering

Ikonen för OPL programmering i Psion 3C OPL är det programspråk du kan använda i din egen Psion för att själv skapa små eller stora program. OPL påminner om BASIC och är alltså ett högnivåspråk. Efter att ha skapat en eller flera "procedurer" översätter Psion ditt program till ett språk som operativsystemet EPOC förstår. Därefter svarar du (Y)es på frågan om du vill köra programmet. Snart är du en lycklig människa som med liv och lust fortsätter med skapandet av program som även andra kan använda.

Det är ganska fantastiskt att en så här liten sak, en Psion, ger möjlighet att utveckla den egna kunskapen i programmering. Även om möjligheterna inte är lika stora som i vissa andra programspråk, kan man lära sig de grunder och principer som är generella. Jag känner igen strukturen från de första programmen jag skrev i programspråken Pascal och C.

Under sommaren-99 läste jag den första delen av OPL-manualen, samtidigt som jag testade de mest elementära delarna.

Läs mer om OPL programmering på mina sidor!


Innehållsförteckning

Shareware
Tillbaka
Home