Klicka för att se rullgardinsmenyn i System Klicka för att se stor bild på Psion Series 5

PSION Series 5, Agenda

Agenda kan synkroniseras med Microsoft Outlook. Vid synkronisering med Microsoft Outlook följer även Outlooks "Contacts" (adressbok) med till Psion där den blir en databasfil som heter Contacts.

Man kan välja mellan olika vyer i Agenda. Jag använder nästan enbart "Day View" eftersom den ger mig mer översikt över dagens arbetsplanering. Med hjälp av "Tab-tangenten" kan jag snabbt förflytta mig till den dag jag vill göra en anteckning i.
Sökfunktionen i Agenda är också mycket användbar då man vill ta reda på vilket datum ett speciellt arbete utfördes.

Psion Series 5, System Psion Series 5, Word Psion Series 5, Sheet Psion Series 5, Data Psion Series 5, Agenda Psion Series 5, Time Psion Series 5, Calc Psion Series 5, Sketch Psion Series 5, Extras
PSION Series 5   System Word Sheet Data Agenda Time Calc Sketch Extras

Tillbaka
Home