Klicka för att se rullgardinsmenyn i System Klicka för att se stor bild på Psion Series 5

PSION Series 5, Word

Det går bra att konvertera Wordfiler mellan en PC och Psion 5. De snabbkommandon (tangentbordskommandon) som finns i Microsoft Office, kan också användas i Psion.

En viktig skillnad i Word mellan den äldre handdatorn Psion 3c och
Psion 5, är att i Psion 5 kan man lägga in bilder och kalkyler i Worddokumentet. Om man vill, varför man nu skulle vilja det,
kan man till och med lägga in ljud-illustrationer i Worddokumenten.

Psion Series 5, System Psion Series 5, Word Psion Series 5, Sheet Psion Series 5, Data Psion Series 5, Agenda Psion Series 5, Time Psion Series 5, Calc Psion Series 5, Sketch Psion Series 5, Extras
PSION Series 5   System Word Sheet Data Agenda Time Calc Sketch Extras

Tillbaka
Home