Klicka för att se rullgardinsmenyn i System Klicka för att se stor bild på Psion Series 5

PSION Series 5, Time

I Time kan man skapa såväl återkommande som tillfälliga påminnelser. De återkommande kan definieras så att de är giltiga, till exempel, under veckans arbetsdagar. Vilka dessa dagar är, kan man definiera själv.

Som alarmsignal kan man använda något av de ljud som är inbyggda i Psion eller ett ljud man skapat själv.

Psion Series 5, System Psion Series 5, Word Psion Series 5, Sheet Psion Series 5, Data Psion Series 5, Agenda Psion Series 5, Time Psion Series 5, Calc Psion Series 5, Sketch Psion Series 5, Extras
PSION Series 5   System Word Sheet Data Agenda Time Calc Sketch Extras

Tillbaka
Home