Klicka för att se rullgardinsmenyn i System Klicka för att se stor bild på Psion Series 5

PSION Series 5, Extras

Med ett tryck på Extras får man bland annat fram de program som är installerade i efterhand.

Jag har, till exempel, installerat ett bildbehandlingsprogram (MBMview), som kan användas för att öppna och konvertera bilder, till och från andra format än Psion 5:s egna bildformat.
Ett annat program är en Web-läsare. Programmet kan tyvärr inte läsa sidor som är uppbyggda av flera ramar, så det har sina begränsningar...
Ett tredje program, som heter Sound, använder jag för att bearbeta ljudfiler. Det kan också öppna och konvertera Wave-filer.

Psion Series 5, System Psion Series 5, Word Psion Series 5, Sheet Psion Series 5, Data Psion Series 5, Agenda Psion Series 5, Time Psion Series 5, Calc Psion Series 5, Sketch Psion Series 5, Extras
PSION Series 5   System Word Sheet Data Agenda Time Calc Sketch Extras

Tillbaka
Home