Klicka för att se rullgardinsmenyn i System Klicka för att se stor bild på Psion Series 5

PSION Series 5, Sheet

Det går bra att konvertera filer mellan Excel i en PC och Sheet i Psion 5. De snabbkommandon (tangentbordskommandon) som finns i Microsoft Office, kan också användas i Psions kalkylprogram.

Det är lätt att ändra bredden på kolumner och höjden på rader med den tillhörande pennan, direkt på den tryckkänsliga skärmen. Formler kan skapas och kopieras, med såväl relativa som absoluta referenser.

Psion Series 5, System Psion Series 5, Word Psion Series 5, Sheet Psion Series 5, Data Psion Series 5, Agenda Psion Series 5, Time Psion Series 5, Calc Psion Series 5, Sketch Psion Series 5, Extras
PSION Series 5   System Word Sheet Data Agenda Time Calc Sketch Extras

Tillbaka
Home