Klicka för att se rullgardinsmenyn i System Klicka för att se stor bild på Psion Series 5

PSION Series 5, System

De rullgardinsmenyer, som man får fram då man befinner sig i "System", används för övergripande intällningar i datorn. Här kan man också döpa om filer och skapa kataloger. Klicka på triangeln uppe till vänster för att se exempel på rullgardinsmenyerna. När man arbetar i ett program kan man, när man vill, starta andra program, via ett tryck på "System".
Psion 5 har en tryckkänslig skärm. En liten "penna", som ligger finurligt instoppad i sidan av datorn, kan användas för att utföra saker på skärmen. Ett lätt tryck med pennan på symbolen längst upp till vänster om skärmen, till exempel, tar fram rullgardinsmenyerna. Ett dubbeltryck på en fil öppnar filen i det program den är skapad.

Psion Series 5, System Psion Series 5, Word Psion Series 5, Sheet Psion Series 5, Data Psion Series 5, Agenda Psion Series 5, Time Psion Series 5, Calc Psion Series 5, Sketch Psion Series 5, Extras
PSION Series 5   System Word Sheet Data Agenda Time Calc Sketch Extras

Tillbaka
Home