Klicka för att se rullgardinsmenyn i System Klicka för att se stor bild på Psion Series 5

PSION Series 5, Data

I databasprogrammet, som finns i Psion 5, kan man designa egna databaser eller använda en tidigare databas som grund för en ny. Man kan dessutom importera och exportera databaser mellan en PC och Psion.

Det går bra att konvertera en databas från Psion 5 till Microsoft Access och man kan konvertera en Microsoft Access-databas till Psion 5.

I databasprogrammet i Psion 3c fick jag problem med de svenska bokstäverna åäöÅÄÖ men i Psion 5 följer även dessa med.

Psion Series 5, System Psion Series 5, Word Psion Series 5, Sheet Psion Series 5, Data Psion Series 5, Agenda Psion Series 5, Time Psion Series 5, Calc Psion Series 5, Sketch Psion Series 5, Extras
PSION Series 5   System Word Sheet Data Agenda Time Calc Sketch Extras

Tillbaka
Home